Skip to main content

De ICT-sector groeit en bloeit in België. Die dynamiek vertaalt zich ook in een voortdurend wijzigend landschap. Nieuwe spelers dagen gevestigde waarden uit, complementaire sectorgenoten bundelen de krachten en nog anderen begeven zich op het overnamepad.

 

Dynamische groeisector

De FOD economie bestempelt de ICT-sector als ‘een van de meest innoverende sectoren van de kenniseconomie’. De recentste cijfers van Statbel tonen dan weer dat de sector nog altijd het groeipad volgt. Zelfs in het coronajaar 2020 dikte de sectoromzet nog met 1 procent aan tot 39,2 miljard euro. De voorlopige cijfers voor 2021 wijzen op een versnelling: in de eerste twee kwartalen lag de omzet bijna 7 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. En ook de vooruitzichten voor de sector zijn gunstig. De coronacrisis heeft immers een turbo gezet op de digitale transformatieplannen van veel bedrijven. ICT staat opnieuw hoog op de agenda in veel bestuurskamers.

 

Verscheidenheid troef

Goed nieuws dus voor de ongeveer 43.000 ICT-bedrijven in ons land. Dat aantal zegt al iets over de grote verscheidenheid in de sector. De ICT-sector wordt bij uitstek gekenmerkt door grote verschillen in leeftijd en omvang van de bedrijven. Start- en scale-ups opereren er naast tal van kmo’s, beursgenoteerde bedrijven, multinationals en een zeldzame unicorn. Maar de grootste verscheidenheid zit in de aard van de activiteiten. ICT is immers een vlag die vele ladingen dekt: van hardware versus software over ontwikkeling en integratie tot testing en beveiliging. Bovendien: de technologie zelf verandert continu. Een en ander gaat ook gepaard met zeer uiteenlopende verdienmodellen, zoals licentieverkoop, gepresteerde uren of Software-as-a-Service. Daar komt nog bovenop dat het landschap voortdurend in beweging is. Want ambitieuze starters dagen gevestigde waarden uit. Sommige partijen bundelen hun krachten. Of ze zoeken aansluiting bij een sterke internationale speler.

Bij SDM voelen we die dynamiek in de markt ook. De voorbij jaren is het aantal deals in het ICT-segment gestaag toegenomen. De bovengeschetste diversiteit vertaalt zich daarbij in zeer uiteenlopende aandeelhoudersambities en -wensen. Aandeelhouders van groeibedrijven leggen de focus op kapitaalversterking, al dan niet gecombineerd met het veiligstellen van een deel van de opgebouwde waarde. Andere willen hun topmedewerkers binden door ze de kans te bieden om te participeren in het bedrijf.

 

Diverse aandeelhouderswensen en uiteenlopende waarderingen

Intussen is onze ervaring met deals in ICT-wereld bijna zo divers als de sector zelf. Als onafhankelijke corporate finance specialist  heeft SDM verschillende – vaak internationale – spelers begeleid bij de zoektocht naar en de aankoop van een Belgische partner. Voor andere partijen gingen we op zoek naar een partner die de buitenlandse groei van het bedrijf kan ondersteunen. Opvallend veel ICT-bedrijven opteren ook voor onze Smart Deal-formule, die kapitaalversterking combineert met het realiseren van waarde voor de aandeelhouders. In lijn met de grote diversiteit in de sector lopen de waarderingen sterk uiteen: van eerder conservatieve waarderingen aan 4 tot 6 keer de EBITDA tot extreem hoog waarderingen aan 5 tot 10 keer de Anual Recurring Revenu voor groeibedrijven met een internationaal potentieel.

Eén constante in al die verscheidenheid: onze klanten in de ICT-sector appreciëren het dat we hun business begrijpen. We spreken dezelfde taal. Onze marktkennis en toegang tot een uitgebreid internationaal netwerk combineren we met topexpertise en jarenlange ervaring in dealmaking.

 

Hebt u plannen en ideeën om de positie van uw ICT-bedrijf te verstevigen? Kom ze gerust eens afstemmen met onze experten.