Skip to main content
Vergrijzing van de kmo-markt

Ondernemen vergt moed en doorzettingsvermogen. Hetzelfde geldt voor het overdragen van uw onderneming. Met een duidelijk exit-plan slaat u een dubbelslag: de toekomst van uw bedrijf verzekeren en uw privévermogen veiligstellen.

 

Timing is cruciaal  

De overdracht van een bedrijf gaat gepaard met veel vragen. Zijn de kinderen bereid en in staat om het bedrijf verder te zetten? Aan welke waardering wilt u naar de markt stappen? Hoe betrekt u het management en het personeel bij deze belangrijke stap. Wat gaat u in uw tweede carrière doen?

Het zijn vragen waarop niet altijd een pasklaar antwoord volgt. Daardoor riskeert een  verkoopscenario wel eens een sluimerend proces te worden dat blijft aanslepen. U kunt dit vermijden door in een exit-plan een tijdshorizon vast te leggen. En het is daarbij nuttig om het overdrachtsmoment af te stemmen op de economische context en omgeving. In de eerste plaats is dat de sector waarin uw bedrijf opereert. Heeft er in het recente verleden een consolidatiegolf in uw sector plaats gevonden? Welke rol speelde uw bedrijf daarin? Was het een consolidator of is het aan de zijkant blijven staan? Is er een reëel risico dat de beweging in de sector de marktpositie van uw bedrijf verzwakt? De antwoorden op die vragen hebben een invloed op hoe de grotere (financiële) spelers uw bedrijf/sector zullen inschatten.  Ook het bredere economische plaatje is een factor om rekening mee te houden. De actieve aanwezigheid van private equity spelers kan zorgen voor een dynamisch Mergers  & Acquisitions-klimaat.


Verandering is onvermijdelijk

Omdat de overdracht van uw bedrijf een serieuze impact kan hebben op uw persoonlijke financiële situatie,  zijn ook fiscale overwegingen op zijn plaats. Hoe krijgt u (een gedeelte van) de gerealiseerde waarde zo fiscaal vriendelijk mogelijk naar uw privévermogen? Vermits de overdracht van een bedrijf meestal niet van vandaag op morgen gebeurt, is het bij deze oefening ook nuttig om te anticiperen op een mogelijk veranderende fiscale wetgeving.

Een slim exit-plan houdt rekening met veranderingen. Met een stresstest is het mogelijk om de impact van een recessie op de aandeelhouderswaarde in te schatten. Het exit-plan is ook een instrument om uw bedrijf structureel voor te bereiden op de overdracht. Zijn de organisatie en de mensen klaar om na uw vertrek het bedrijf op koers te houden?


Aan wie geeft u het vertrouwen?

Misschien wel de belangrijkste vraag bij de overdracht: aan wie verkoopt u? Zeker in een kmo is het familiale aspect een aandachtspunt. Peil naar de interesse en de motivatie van uw kinderen. Kunnen ze zich vinden in het tempo van de geplande overdracht? Is er nood aan ondersteunend management? Als één van de kinderen de zaak overneemt, kan het belang van een evenwichtige prijs niet genoeg benadrukt worden.  Vaak wordt bij een interne verkoop de aandeelhouderswaarde niet gemaximaliseerd. Dat kan leiden tot spanningen in de familie. Een minder bekende maar daarom niet minder interessante piste bestaat er in om de familie als stille (niet-actieve) aandeelhouder in het bedrijf te verankeren.

Bij een overdracht buiten de familie vinden veel ondernemers het belangrijk om trouwe sleutelpersonen een bevoorrechte kans te geven om in het bedrijf te stappen. Dat kan bijvoorbeeld via een management buy in. Even goed kan het aantrekken van externe investeerders een opportuniteit zijn om het nieuwe management te ondersteunen in de verdere groei. Deze de-familialisering resulteert vaak in een bredere kijk op de bedrijfsvoering.


Conclusie

Bij de overdracht van uw bedrijf gaat u niet over een nacht ijs. Er spelen veel –  soms tegenstrijdige – belangen. Verschillende pistes en opties moeten tegenover elkaar worden afgewogen. Het is een reden te meer om dit proces op tijd aan te vatten. Nog te vaak zien we bij ondernemers uitstelgedrag als het over de overdracht van hun bedrijf gaat. Met als pijnlijk gevolg dat het vermogen in de onderneming soms te laat wordt gecasht.

Timing is belangrijk. Met het oog op risicospreiding kan er ook overwogen worden om de verkoop in etappes te organiseren.  oor de kinderen en/of het management parallel te betrekken in het kapitaal organiseert u op die manier tegelijk de toekomst van het bedrijf. De aanstelling van externe managers brengt vaak een nieuw netwerk en middelen met zich mee.

Een specialist zoals SDM-Valorum raadplegen, helpt om gesprekken en gedachten te ordenen. Om de drempel naar onze expertise zo laag mogelijk te houden, werken wij volgens het no cure no pay-principe. Alle voorbereidend werk nemen wij ook voor onze rekening. Zo weet uw op voorhand naar welke doelstelling we samen toewerken.