Nieuws

Hoe digitalisatie leidt tot consolidatie in accountancysector

Het accountancyvak ontsnapt niet aan de digitaliseringstrend. Het goede nieuws is dat dit nieuwe opportuniteiten creëert voor accountancykantoren. Bij de pakken blijven neerzitten is geen optie.

De accountant-adviseur treedt op de voorgrond

Nieuwe tools, slimme apps en performante systemen veranderen in sneltempo het vak van de accountant. Met als belangrijkste uitkomst dat de adviseursrol van de accountant meer op de voorgrond komt. De automatisering reduceert immers drastisch de tijd die nodig is voor het inboeken van facturen en andere boekhoudkundige stukken. Tegelijkertijd levert de digitalisering een gigantische nieuwe informatiestroom aan. Met die data kan de account extra toegevoegde waarde leveren voor zijn klanten, denk bijvoorbeeld aan het benchmarken van uitgavenpatronen in een bepaalde sector. Die klanten – in toenemende mate digital natives – zijn vaak zelf vragende partij voor een meer gedigitaliseerde en geautomatiseerde aanpak van hun boekhouding. De accountant die zich vastklampt aan oude gewoonten, zet zichzelf op termijn buitenspel.


Verschillende groeipistes

Automatisering en digitalisering vergen echter ook belangrijke investeringen. Vaak zijn die investeringen pas rendabel als ze over een groot aantal klanten gespreid kunnen worden. Meer en meer accountantskantoren gaan daarom op zoek naar schaalvergroting. Het verklaart de huidige consolidatiebeweging in de sector.

Consolidatie is evenwel een vlag die vele ladingen dekt. Een fusie of een overname zijn de bekendste  pistes. Maar ook het aansluiten bij een netwerk is soms het overwegen waard. De zogenaamde single brand entiteiten mikken vooral op accountantskantoren die zich volledig willen en kunnen integreren in een groepsstructuur. Het netwerk streeft zo naar een sterke lokale of nationale dekking. De aangesloten kantoren profiteren van de naambekendheid en kunnen genieten van veel shared services. Andere spelers geloven meer in een multi brand approach, waarbij de  aangesloten kantoren meer vrijheid krijgen om een bepaalde eigenheid te behouden. Toch zullen ze ook kunnen gebruik maken van een aantal shared services.

Overigens is de consolidatiegolf geen louter Belgische fenomeen. Een toenemend aantal accountantsbureaus kijkt over de grenzen heen en enkele internationale spelers zoeken vandaag al actief naar partners op de Belgische markt.


Maatwerk

Het veranderende landschap plaatst accountants dus voor een aantal uitdagingen. De antwoorden op die uitdagingen vergen een grondige kennis van de sector. Als onafhankelijk corporate finance specialist kan SDM-Valorum bogen op meer dan dertig ervaring in het adviseren van accountants. We hebben al meer dan 130 kantoren bijgestaan bij overnames, fusies en groeiplannen. Die kennis en ervaring én ons netwerk koppelen we aan een persoonlijke begeleiding. Want er bestaat geen passe-partout-oplossing. Elk accountskantoor heeft eigen ambities en specifieke noden. En ook een unieke uitgangspositie. We houden rekening met het bestaande cliënteel van het kantoor, het personeel dat aan boord is, het businessmodel en de familiesituatie van de eigenaar(s).

Denkt u na over de toekomst van uw accountantskantoor? Maak kennis met onze diensten.